Lagodny 0.: Strafrecht vor den Schranken der Grundrechte

Vladimír Kratochvíl

Abstrakt

Recenze publikace - Lagodny 0.: Strafrecht vor den Schranken der Grundrechte

Tübingen, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1996. 570 s.

Bibliografická citace

KRATOCHVÍL, Vladimír. Lagodny 0.: Strafrecht vor den Schranken der Grundrechte. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1997, č. 2, s. 298-303. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9249

Plný Text: