Přípravná služba justičních čekatelů

Milan Pelikán

Abstrakt

Zejména studenti právnických fakult budou mít po ukončení studia zájem o práci u některého soudu v České republice. Úkolem tohoto příspěvku je podat těmto zájemcům základní informace o přípravné službě justičních čekatelů, kterou je každý čekatel povinen absolvovat před samotnou odbornou justiční zkouškou potřebnou k výkonu funkce soudce. Přípravná služba justičních čekatelů je upra­vena v hlavě šesté zákona č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích ve znění zákona č. 264/1992 Sb., z. č.17/1993 Sb., z. č. 292/1993 Sb. a z. č. 239/1995 Sb. (dále jen "zákon").

Bibliografická citace

PELIKÁN, Milan. Přípravná služba justičních čekatelů. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1997, č. 2, s. 304-307. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9250

Plný Text: