Zamyšlení nad postavením a činností probačního pracovníka u okresních a krajských soudů v České republice

Roč.5,č.2(1997)

Abstrakt
Stále častěji se setkáváme ve spojení s alternativami trestního řízení (v podobě podmíněného zastavení trestního stíhání a narovnání) nebo s výkonem trestu obecně prospěšných prací s pojmy jako je probační pracovník či probační služba. Kdo je však tímto probačním pracovníkem, jaké je jeho postavení a náplň činnosti v rámci trestního řízení a o jakém modelu probační služby je možné do budoucna uvažovat? V článku se pokusím o formulaci odpovědí na výše položené otázky.

Stránky:
260–268
Metriky

315

Views

239

PDF views