Perspektivy liberálních koncepcí spravedlnosti

Daniel Stejskal

Abstrakt

V názvu tohoto článku se objevují dvě velmi známá a frekventovaná slova - liberální a spravedlnost. Na tato slova existuje mnoho značně rozdílných po­hledu a o obou již byly popsány tisíce stran. Úvodem našeho výkladu budeme proto věnovat pozornost objasnění slova liberální v jeho obsahovém i historickém kontextu. Další část textu je věnována stručnému výkladu pojmu spravedlnost. V závěru se spojením těchto slov pokusíme poukázat na perspektivy liberálního, pojetí jako jednoho z mnoha směru na rozsáhlé mapě pohledu na spravedlnost.

Bibliografická citace

STEJSKAL, Daniel. Perspektivy liberálních koncepcí spravedlnosti. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1997, č. 2, s. 283-291. [cit. 2020-04-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9244

Plný Text: