Hodnocení francouzské kategorie práva tzv. "smíšeného" z hlediska českého práva

Jana Báčová

Abstrakt

České a francouzské právo náležejí obě k systému práva kontinentálního, tj. systému, který se vyvinul na základě recepce práva římského. Kontinentální právo se často třídí na dva velké podsystémy - právo soukromé a právo veřejné. V tomto smyslu se mluví o právním dualismu. Základ tohoto členění položili římští právníci, kteří rozlišovali ius publicum a ius privatum. Nejznámější je definice Ulpiánova: "Veřejné právo je to, které vyjadřuje zájmy státu, soukromé to, které vyjadřuje zájmy jednotlivce."

Bibliografická citace

BÁČOVÁ, Jana. Hodnocení francouzské kategorie práva tzv. "smíšeného" z hlediska českého práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1997, č. 2, s. 277-282. [cit. 2020-07-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9243

Plný Text: