Bibliografie lidských práv 1995

Monika Chutná

Bibliografická citace

CHUTNÁ, Monika. Bibliografie lidských práv 1995. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1997, č. 2, s. 308-311. [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9251

Plný Text: