Budoucnost profesní samosprávy

Roč.5,č.2(1997)

Abstrakt
Profesní samospráva je jedním ze základních kamenů současného demokratického právního státu v Evropě. Profesní samospráva umožnuje realizaci idejí občanské společnosti a přitom odbřemeňuje stát, jelikož výkon profesní samosprávy je hrazen z vlastních prostředků a není, na rozdíl od státní správy vykonávané státními orgány, závislý na státním rozpočtu. Je možné uvažovat o některých změnách v rámci současného zakotvení profesní samosprávy, ale nelze jednostraně ve prospěch státní správy zrušit či omezit její veřejnoprávní a veřejnosprávní charakter, včetně možnosti autoritativní regulace dané profese. Stát si vždy ponechá možnost zásahů do profesní samosprávy, ale tyto zásahy má uskutečňovat především primárně moc zákonodárná a dále moc soudní, vůči moci výkonné (vládě) musí mít profesní samospráva neodvislé postavení z důvodu zdárného plnění vlastního poslání v moderním státě.

Stránky:
195–203
Metriky

311

Views

186

PDF views