Budoucnost profesní samosprávy

Zdeněk Koudelka

Abstrakt

Profesní samospráva je jedním ze základních kamenů současného demokratického právního státu v Evropě. Profesní samospráva umožnuje realizaci idejí občanské společnosti a přitom odbřemeňuje stát, jelikož výkon profesní samosprávy je hrazen z vlastních prostředků a není, na rozdíl od státní správy vykonávané státními orgány, závislý na státním rozpočtu. Je možné uvažovat o některých změnách v rámci současného zakotvení profesní samosprávy, ale nelze jednostraně ve prospěch státní správy zrušit či omezit její veřejnoprávní a veřejnosprávní charakter, včetně možnosti autoritativní regulace dané profese. Stát si vždy ponechá možnost zásahů do profesní samosprávy, ale tyto zásahy má uskutečňovat především primárně moc zákonodárná a dále moc soudní, vůči moci výkonné (vládě) musí mít profesní samospráva neodvislé postavení z důvodu zdárného plnění vlastního poslání v moderním státě.

Bibliografická citace

KOUDELKA, Zdeněk. Budoucnost profesní samosprávy. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1997, č. 2, s. 195-203. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9237

Plný Text: