Sudiště v elektronickém rozhodčím řízení

David Sehnálek

Abstrakt

Arbitráž je oblíbenou formou řešení majetkových sporů vzniklých mezi stranami. Důvodů je jistě mnoho, ale těmi nejvýznamnějšími, a také nejčastěji uvá­děnými jsou rychlost a relativně nižší cena rozhodčí­ho řízení ve srovnání s řízením před národními soudy. Využitím moderních komunikačních prostředkú pak lze dosáhnout ještě vyšší efektivity při řešení sporů. Vzhledem ke svým možnostem je to především a právě Internet - obtížně definovateluý fenomén současnosti i uplynulých 15 let, který dává mezinárodní arbitráži novýr rozměr, a také živnou půdu pro její další rozvoj.

Bibliografická citace

SEHNÁLEK, David. Sudiště v elektronickém rozhodčím řízení. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2004, č. 4, s. 313-317. [cit. 2020-08-12]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7730

Plný Text: