Mezinárodní konference "General management - GEMAN 04"

Karel Schelle

Abstrakt

Ve dnech 16. až 18. září 2004 uspořádalo v Mari­ánských Lázních Sdružení EVIDA společně s Českou manažerskou asociací Praha, VDI BV Dresden, Vy­sokou školou ekonomickou v Praze, PHF EU Košice a CESAC Plzeň šestou mezinárodní pracovní konfe­renci zaměřenou na všeobecné problémy řídicí práce.

Bibliografická citace

SCHELLE, Karel. Mezinárodní konference "General management - GEMAN 04". Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2004, č. 4, s. 355-356. [cit. 2020-08-12]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7739

Plný Text: