Konference o ústavněprávním zakotvení moci výkonné a otázkách souvisejících

Petr Jäger

Abstrakt

Opět v prostorách Právnické fakulty MU v Brně se ve středu 10. listopadu 2004 konal již XV. ročník odborné konference Katedry ústavního práva a politologie PrF MU a Mezinárodního politologického ústavu MU za podpory pražského zastoupení Konrad­ Adenauer-Stiftung.

Bibliografická citace

JÄGER, Petr. Konference o ústavněprávním zakotvení moci výkonné a otázkách souvisejících. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2004, č. 4, s. 352-354. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7737

Plný Text: