54. kongres ICHRPI - Mezinárodní komise pro dějiny zastupitelských a parlamentních institucí

Renata Veselá, Karel Schelle

Abstrakt

Ve dnech 7.-10. září 2004 se v Praze konala 54. konference ICHRPI, Mezinárodní komise pro dějiny zastupitelských a parlamentních institucí, která se zabývá zejména výzkumem v oblasti vzniku, růstu a vývoje zastupitelských a parlamentních orgánů po celém světě v jakémkoliv historickém období. Zvláště pak podporuje studium vývoje zastupitelských orgánů metodou komparace. Znamená to, že spolupracuje jak s politickou teorií i praxí právě tak jako s politickým i ekonomickým zázemím parlamentů a shromáždění.

Bibliografická citace

VESELÁ, Renata a Karel SCHELLE. 54. kongres ICHRPI - Mezinárodní komise pro dějiny zastupitelských a parlamentních institucí. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2004, č. 4, s. 354-355. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7738

Plný Text: