Fundamenty finanční kontroly

Ivana Pařízková

Abstrakt

Subjekty kontroly jsou subjekty oprávněné a subjekty povinné. Za subjekty oprávněné se považují orgá­ny veřejné správy, které označujeme dále jako kontrol­ní orgány a jsou oprávněné finanční kontrolu u osoby povinné vykonat.
Osoby povinné jsou orgány veřejné správy, které označujeme jako kontrolované osoby a dále jimi jsou právnické nebo fyzické osoby, které jsou žadatelem o veřejnou finanční podporu nebo jejím příjemcem. Za kontrolovanou osobu se považuje i zahraniční právnic­ká nebo fyzická osoba, pokud na území České republi­ky podniká a je příjemcem veřejné finanční podpory.

Bibliografická citace

PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Fundamenty finanční kontroly. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2004, č. 4, s. 317-325. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7731

Plný Text: