Fundamenty finanční kontroly

Roč.12,č.4(2004)

Abstrakt
Subjekty kontroly jsou subjekty oprávněné a subjekty povinné. Za subjekty oprávněné se považují orgá­ny veřejné správy, které označujeme dále jako kontrol­ní orgány a jsou oprávněné finanční kontrolu u osoby povinné vykonat.
Osoby povinné jsou orgány veřejné správy, které označujeme jako kontrolované osoby a dále jimi jsou právnické nebo fyzické osoby, které jsou žadatelem o veřejnou finanční podporu nebo jejím příjemcem. Za kontrolovanou osobu se považuje i zahraniční právnic­ká nebo fyzická osoba, pokud na území České republi­ky podniká a je příjemcem veřejné finanční podpory.

Stránky:
317–325
Metriky

285

Views

277

PDF views