Chrastilová, B., Mikeš, P.: Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na československý a český právní řád

Jan Filip

Abstrakt

Recenze publikace - Chrastilová, B., Mikeš, P.: Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na československý a český právní řád
Praha: ASPI Publishing 2003, 565 s.

Bibliografická citace

FILIP, Jan. Chrastilová, B., Mikeš, P.: Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na československý a český právní řád. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2004, č. 4, s. 364-366. [cit. 2020-07-02]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7743

Plný Text: