Aktuální otázky práva životního prostředí

Jana Tkáčiková

Abstrakt

Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Br­ně uspořádala dne 29. 9. 2004 odborný česko-slovenský seminář na téma Aktuální otázky práva životního prostředí. Zastoupeni byli účastníci jak ze sféry aka­demických pracovníků, tak představitelů veřejné sprá­vy, podnikatelské praxe a nevládních organizací. Jeli­kož téma semináře bylo velice široké, odrazilo se to na rozmanitosti příspěvků i jejich referentů.

Bibliografická citace

TKÁČIKOVÁ, Jana. Aktuální otázky práva životního prostředí. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2004, č. 4, s. 358-362. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7741

Plný Text: