Vědecká konference "Jurist and Manager - JUMAN 04"

Karel Schelle

Abstrakt

Sdružení EVIDA Plzeň, Společnost pro rozvoj vzdělávání a vědy Brno, Česká manažerská asociace Praha, VDI BV Dresden, VŠE v Praze, EU - Podnikovohospodárska fakulta Košice, CESAC - Česko-saské centrum uspořádaly v Praze dne 21. října 2004 vědec­kou konferenci zaměřenou na problémy znalosti a vy­užití práva v manažérské práci.

Bibliografická citace

SCHELLE, Karel. Vědecká konference "Jurist and Manager - JUMAN 04". Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2004, č. 4, s. 356-358. [cit. 2020-08-12]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7740

Plný Text: