Drobník, J., Dvořák, P.: Lesní zákon. Komentář

Ivana Průchová

Abstrakt

Recenze publikace - Drobník, J., Dvořák, P.: Lesní zákon. Komentář
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, ISBN 978-80-7357-524-3. 304 s.

Bibliografická citace

PRŮCHOVÁ, Ivana. Drobník, J., Dvořák, P.: Lesní zákon. Komentář. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2010, č. 2, s. 215. [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6505

Plný Text: