Tlumočnické služby pro sluchově postižené a tlumočení v trestním právu

Barbora Hrdová Kolíbalová

Abstrakt

Článek pojednává o tlumočnických službách pro osoby sluchově postižené, vysvětluje pojem tlumočení a podává výčet jeho druhů. V článku jsou rovněž zmíněny body pro správnou komunikaci s osobou sluchově postiženou. Nabízí taktéž informace o zprostředkovatelích tlumočnických služeb a základní informace o Středisku Teiresias, které patří mezi poskytovatele tlumočnických služeb pro studenty MU. Článek se věnuje i specifikům tlumočení pojmů trestního práva, zamýšlí se nad otázkou, zda je znakový jazyk vhodný k tlumočení pojmů specifických pro právo a využívá osobních zkušeností autorky získaných během studia na právnické fakultě.

Bibliografická citace

HRDOVÁ KOLÍBALOVÁ, Barbora. Tlumočnické služby pro sluchově postižené a tlumočení v trestním právu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2010, č. 2, s. 162-167. [cit. 2020-04-06]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6491

Plný Text: