Glosa na okraj jednoho sborníku, jednoho vynálezu a různých generačních a skupinových pamětí aneb Hlas z obklíčení

Roč.18,č.2(2010)

Abstrakt
Není to tak dávno, kdy jsem posuzoval disertační práci svého mladého kolegy věnovanou nacistickému trestnímu soudnictví. S ohledem na nedostatek kvalitní české i překladové literatury jsem mimo jiné ocenil autorův „přehled bohaté a – s ohledem na přirozenou dynamiku … – rozmanité německy psané produkce“ věnované jeho tématu. Při tom jsem si uvědomil, jak zřetelnou paralelu má ona „přirozená dynamika“ zkoumání nacistické éry ve Spolkové republice Německo v české a slovenské právní historiografii věnované poúnorovému čtyřicetiletí.