Pojem rozporu (nesouladu) zákona s ústavním pořádkem v teorii a judikatuře Ústavního soudu

Roč.18,č.2(2010)

Abstrakt
Jádrem ochrany ústavnosti je soudní přezkum zákonů z hlediska toho, zda nejsou v rozporu s ústavním pořádkem. Tato základní kompetence Ústavního soudu podle čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy ČR přináší celou řadu problémů, kterým se tato studie věnuje. K základním náleží zejména výklad pojmu „ochrana ústavnosti“, neboť tím je vymezována nejen hlavní funkce Ústavního soudu, nýbrž skrytě rovněž jeho kompetence, ačkoli bychom očekávali, že ty jsou taxativně vypočteny v čl. 87 Ústavy. Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 27/09 ve věci předčasných voleb ukázal, že čl. 83 Ústavy v tomto směru skrývá pro Ústavní soud značné možnosti.

Stránky:
91–100
Metriky

698

Views

243

PDF views