Proces vnitrostátního projednávání mezinárodních smluv v ČR. 1. část. Historický a komparativní kontext

Jan Kysela, Pavel Ondřejek, Jana Ondřejková

Abstrakt

Když ministerstvo zahraničních věcí vypisovalo grant, v jehož rámci vznikl tento článek, nebyla na světě obsažná a velmi vydařená kniha P. Mlsny a J. Kněžínka „Mezinárodní smlouvy v českém právu“, rozsáhlý bilancující článek R. Malenovského „Může prezident republiky odmítnout (odložit) ratifikaci mezinárodní smlouvy?“, ba ani nález Ústavního soudu č. 387/2009 Sb. Je možné, že by při jiné časové souslednosti grant vypsán vůbec nebyl. Jelikož však vypsán byl, je třeba zvážit, nakolik má cenu opakovat to, co vyřkli jiní, s nimiž se nadto namnoze shodujeme. Proto se vedle obecnější expozice zaměříme na detailnější otázky, jež řešeny dosud nebyly, nebo byly řešeny způsobem od nás odlišným. Jde tak o jakousi sumarizaci, v některých ohledech jen „dopovězenou“.

Bibliografická citace

KYSELA, Jan, ONDŘEJEK, Pavel a Jana ONDŘEJKOVÁ. Proces vnitrostátního projednávání mezinárodních smluv v ČR. 1. část. Historický a komparativní kontext. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2010, č. 2, s. 100-110. [cit. 2020-07-11]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6481

Plný Text: