Výkon závislé práce nelegálními migranty a s tím spojené právní důsledky

Martin Štefko

Abstrakt

Předmětem tohoto článku je výkon závislé práce ze strany právem nejméně chráněných cizinců – těch, kteří vstoupili a pobývají na území České republiky neoprávněně. Pro tuto skupinu cizinců se v odborné literatuře vžilo označení nelegální (též neoznámení, neregistrovaní, neregulérní či neformální) migranti. Nelegální migrace cizinců za prací do hostitelského státu je vnímána hostitelským státem i jeho obyvatelstvem velmi negativně. Tisícům migrantům, kteří začnou či pokračují ve výkonu (nelegální) práce, aniž by získali potřebné povolení k zaměstnání, pobytové povolení či zelenou kartu, lze skutečně mnohé vyčítat. Přísun pracovních sil formou nelegální migrace deformuje pracovní trh a podvazuje snahu o účinnou regulaci pracovní migrace. Nelegální migranti představují též nezanedbatelné bezpečnostní riziko, a to nejen z hlediska trestné činnosti, ale též pro systém prevence před sociálními riziky jako je nemoc, nedostatek příjmů či negramotnost. Na jejich obranu lze uvést, že řada z nich se ocitne nelegálně na našem území v důsledku podvodného jednání zprostředkovatelů, či jako důsledek vlivu vnějších událostí, které migrant nebyl schopen ovlivnit (např. neprodloužení povolení v důsledku ekonomická krize).

Bibliografická citace

ŠTEFKO, Martin. Výkon závislé práce nelegálními migranty a s tím spojené právní důsledky. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2010, č. 2, s. 123-130. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6486

Plný Text: