Vol 2, No 2

Divočina mezi přírodou a kulturou


Ambivalence lidského vztahu k divočině může nabývat nejrůznějších podob a její stopy lze vysledovat téměř ve všech oblastech lidského konání. Tím je daná neomezená šíře možných pojednání vztahu člověka a přírody, lidské civilizace a divočiny. Téma jako takové je tedy zjevně nevyčerpatelné a předkládané číslo Sociálních studií si skladbou svých příspěvků nemůže činit jakýkoliv nárok na úplnost. Přináší však několik možných perspektiv a podnětů k úvahám nad postavením člověka ve světě "mezi přírodou a kulturou".

Obsah

Studie

Klaus Eder
Tomáš Vysušil
Dušan Janák
Judith Lorber
Eva Šlesingerová
David Bell, Ruth Holliday

Recenzní stati

Kateřina Lišková
Igor Nosál
Hana Librová

Recenze

Elisabeth Badinterová: Tudy cesta nevede: Slabé ženy, nebezpeční muži a jiné omyly radikálního feminismu
Iva Šmídová