Vol 2, No 2

Divočina mezi přírodou a kulturou


Ambivalence lidského vztahu k divočině může nabývat nejrůznějších podob a její stopy lze vysledovat téměř ve všech oblastech lidského konání. Tím je daná neomezená šíře možných pojednání vztahu člověka a přírody, lidské civilizace a divočiny. Téma jako takové je tedy zjevně nevyčerpatelné a předkládané číslo Sociálních studií si skladbou svých příspěvků nemůže činit jakýkoliv nárok na úplnost. Přináší však několik možných perspektiv a podnětů k úvahám nad postavením člověka ve světě "mezi přírodou a kulturou".

Obsah

Studie

Klaus Eder
13–41
Tomáš Vysušil
43–70
Dušan Janák
71–87
Judith Lorber
91–113
Eva Šlesingerová
115–128
David Bell, Ruth Holliday
129–141

Recenzní stati

Kateřina Lišková
145–151
Igor Nosál
153–159
Hana Librová
161–167

Recenze

Elisabeth Badinterová: Tudy cesta nevede: Slabé ženy, nebezpeční muži a jiné omyly radikálního feminismu
Iva Šmídová
169–171