Sociální studia / Social Studies

Sociální studia, založená roku 2004, jsou odborným recenzovaném periodikem vydávaným pololetně Masarykovou univerzitou. Jeho zaměření je primárně sociologické, avšak přijímáme také sociologicky poučené a sociologicky relevantní příspěvky z jiných sociálněvědních a humanitních oborů (antropologie, etnologie, historie, filozofie, politologie).

Roč.20,č.1(2023)
Open Issue

Oznámení

Výzva k zasílání návrhů tematických čísel

24.01.2023

Časopis Sociální studia / Social Studies vyhlašuje Výzvu k zasílání návrhů na dvě monotematická čísla. Čísla budou vydána v roce 2024-2025 a každé z nich bude zaměřeno na konkrétní téma. Editory čísel budou hostující editoři společně se současnými editory časopisu.

 

Máte-li zájem stát se hostujícím editorem či editorkou monotematického čísla, zašlete nám:

  • Navrhované tematické zaměření, včetně zdůvodnění jeho relevance (1 strana)
  • Předběžný seznam potenciálních přispěvatelů a plán jejich oslovování
  • Krátké CV každého z editorů se zdůrazněním případné editorské zkušenosti

Návrhy zasílejte na emailovou adresu časopisu socstud@fss.muni.cz do 28. února 2023. Jakékoliv dotazy rádi zodpovíme na uvedené adrese.

Více oznámení...