Editorský tým

Šéfredaktor

Pavel Pospěch

Výkonná redaktorka

Barbora Hubatková