Příroda: nový symbol identity moderny? K významu kulturních tradic pro nakládání společnosti s přírodou

Klaus Eder

Abstrakt

Otázka přírody je důležitým klíčem k porozumění procesu kulturní modernizace Evropy. První téma následujících úvah vychází z domněnky, že se přírodní diskurs stal médiem vzniku pokročilé moderny. V míře, s jakou do diskursu o přírodě zasahuje věda, se mísí pozorování moderny a pozorovaná moderna: věda nově vytyčuje rozhraní mezi tím, co bude považováno za přírodu a co ne. Tím je vyřčeno druhé téma nadcházejících úvah: ukázat, jak právě otázka přírody pohání vpřed reflexivitu moderny a jak v tomto procesu připadá sociálním vědám nová epistemologická funkce.

Klíčová slova

kolektivní identita; kulturní modernizace Evropy; kulturní tradice; odkouzlení přírody; evropská kultura; moderna; socializace přírody

Plný Text: