Nalézání spojenců na nečekaných místech. Elizabeth Grosz přepisuje binarismus příroda vs. kultura

Kateřina Lišková

Abstrakt

Elizabeth Grosz v knize prozkoumává možnosti relevance Darwinova pojetí biologické a kulturní evoluce pro účely feministické sociální analýzy. Jakkoli se Grosz zabývá myšlenkou provázanosti evoluce a sociálních vztahů, nejedná se o žádnou novou sociobiologii. Elizabeth Grosz navrhuje opustit vnímání kategorie přírody jako neměnné, statické a inertní entity. Příroda je podle ní dynamická a aktivní; kultura je pokračováním a rozvinutím přírody spíše než jejím překonáním. Grosz navrhuje využít Darwina pro účely feministické teorie, jakkoli se tato usilovně, a podle autorky často dogmaticky, diskursům o přírodě a biologii brání. Radikální otevřenost darwinovského projektu tkví v předpokladu života coby formy sebeorganizace, která překonává samu sebe, která se od sebe samé odklání, která se během doby vyvíjí v něco zcela odlišného. Život v jeho pojetí je tudíž kontingentní, neustále ve stavu přerodu, v procesu stávání se, je něčím jiným, než čím byl. Takové vnímání života nutně mění náhled na politiku a možnost změny a rozhodně podněcuje k dialogu o tom, kterak navrátit přírodu do agendy sociálních věd.

Klíčová slova

kultura; evoluční teorie; feminismus; feministická teorie; příroda

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Derrida, J. 1988. „Signature Event Context.“ In Limited, Inc. Evanston: Northwestern University Press, s. 1–23.

Dawkins, R. 2003. Sobecký gen. Praha: Mladá fronta.

Fausto-Sterling, A. 1985. Myths of Gender: Biological Theories about Women and Men. New York: Basic Books.

Firestone, S. 1970. The Dialectic of Sex. New York: Morrow.

Giddens, A. 2001. Sociologie. Praha: Argo.

Greer, G. 2001. Eunuška. Praha: One Woman Press.

Haraway, D. 1986. „Primatology Is Politics by Other Means.“ In R. Bleier (ed.) Feminist Approaches to Science. New York: Pergamon Press, s. 77–118.

Lévi-Strauss, C. 1979. The Raw and the Cooked. New York: Octagon Books.

Millett, K. 1970. Sexual Politics. New York: Ballantine Books.

Mitchell, J. 1974. Psychoanalysis and Feminism. New York: Pantheon Books.

Ridley, M. 1999. Červená královna: sexualita a vývoj lidské přirozenosti. Praha: Mladá fronta.

Wilson, E.O. 1980. Sociobiology. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press.