O časopisu

Sociální studia/Social Studies, založená roku 2004, jsou odborným recenzovaném periodikem vydávaným Masarykovou univerzitou. Jeho zaměření je primárně sociologické, avšak přijímáme také sociologicky poučené a sociologicky relevantní příspěvky z jiných sociálněvědních a humanitních oborů (antropologie, etnologie, historie, filozofie, politologie). Vítány jsou studie, které nabízejí nové cesty k porozumění společenským otázkám, či originální kritické komentáře k aktuálně probíhajícím debatám v sociologii a sociálních vědách. Časopis je otevřený příspěvkům, které reflektují nově se vynořující a provokativní otázky substantivního, konceptuálního, teoretického nebo metodologického charakteru. Současně podporuje texty, které se soustředí na oblast střední Evropy nebo napomáhají zprostředkovat mezi děním v tomto regionu a mezinárodními odbornými debatami.

 

Sociální studia/Social Studies vycházejí 2x ročně. Obsah časopisu je volně přístupný a je indexován v mezinárodních databázích SCOPUS, ERIH PLUS a dalších.

 

Redakce:

Pavel Pospěch (Masarykova univerzita): šéfredaktor

Barbora Hubatková (Masarykova univerzita): výkonná redaktorka