Nahý od přírody

David Bell, Ruth Holliday

Abstrakt

Praktiky a diskursy současných západních naturistických hnutí jsou alespoň zčásti ztělesněním konkrétního vztahu k přírodě. Zatímco „veřejné obnažování se“ nemusí být v uvedeném kontextu nutně vázáno na přírodní krajinu či se v ní odehrávat, vývoj a současné projevy naturismu se přesto zhusta soustřeďují kolem „filosofie“, která se cele týká těla v kontextu přírody. Způsoby existence těchto neoblečených těl v kontextu přírody musí být definovány a chápány v konkrétních rámcích, prostřednictvím komplexního vyjednávání mezi diskursy přírody, lidské přirozenosti, přirozené tělesnosti a přírodní krajiny. Toto vyjednávání se možná nejzjevněji projevuje ve způsobech, jakými se naturismus jako způsob jednání vztahuje k erotice, a také v opozici utvářené mezi přírodou (vnímanou pozitivně) a kulturou či civilizací (vnímanými negativně). Naše stať je pokusem o prozkoumání těchto témat. Začneme nastíněním historického vývoje některých západních naturistických hnutí, ve snaze zmapovat jejich ideologické představy o přírodě a „přirozené tělesnosti.“ Zaměříme se též na způsoby, jakými se britská naturistická scéna konce 20. století vymezuje vůči dědictví své minulosti i vůči svému současnému postavení v rámci britské společnosti. Problematický vztah naturismu k sexu, který je pro ukotvení tohoto textu klíčový, nás přivede k uvažování o erotických aspektech přírody a ke krátkému pojednání o s nimi souvisejících praktikách, do nichž je také vtěleno téma přírody. Naturismus jako expresivní tělesná praktika vztahující se k určitému vymezenému prostoru nám tak umožňuje uvažovat o konkrétních tělech, zasazených do konkrétních představ o přírodě.

Klíčová slova

tělo; erotika; příroda; morálka; naturismus

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

An o y, S. (dir.)1998. Witness (TV documentary about British naturism). London: Channel 4 Television (vysíláno 22. listopadu).

Bech, H. 199 7. Whe n Men Meet: Homosexuality and Modernity. Cambridge: Polity Press.

Bell, D. 2000a. „Eroticizing the Rural“. In R. Phillips, D. Shuttleton a D. Watt ( eds.) Decentring Sexualities. London: Routledge, s. 83–101.

Bell, D. 2000 . „Rurali ty, Masculinity, and Homosexuality“. Rural Sociology (v tisku).

Bell, D., Valentine, G. 1995. „Queer Country: Rural Lesbian and Gay Lives“. Journal of Rural Studies, 11(2): 113–122. https://doi.org/10.1016/0743-0167(95)00013-D

Bonne tt, A. 1996. „The New Primitives: Landscape and Cultural Appropriation in the Mythopoetic Men’s Movement“. Antipode, 28(3): 273–291. https://doi.org/10.1111/j.1467-8330.1996.tb00463.x

Bunce, M. 1994. The Countryside Ideal: Anglo-American Images of Landscape. London: Routledge.

Butler, J. 1997. Excitable Speech: Politics of the Performative. New York: Routledge.

Carpenter, E. 1896. Love’s Coming of Age. London: Hutchinson.

Chauncey, G. 1996. „ ,Privacy Could Only be Had in Public‘. Gay Uses of the Streets.“ In J. Sanders (ed.) Stud: Architectures of Masculinity. New York: Princeton Architectural Press, s. 224–261. https://doi.org/10.4324/9781003014720-25

Collier, R. 199 6. „ ,Coming Together‘? Post-Heterosexuality, Masculine Crisis and the New Men’s Movement“. Feminist Legal Studies, 4(1): 3–48. https://doi.org/10.1007/BF02167601

Conrich, I. 1998. „Forgotten Cinema: The British Style of Sexploitation“. Journal of Popular British Cinema, 1(1): 87–100.

Douglas, J., Rasmussen, P., Flanagan, C. 1977. The Nude Beach. Beverley Hills, CA: Sage.

Fone, B. 1983. „This Other Eden: Arcadia and the Homosexual Imagination“. Journal of Homosexuality, 8(1): 13–34. https://doi.org/10.1300/J082v08n03_02

Gaard, G. 1997. „Toward a Queer Ecofeminism“. Hypatia, 12(1): 114–137. https://doi.org/10.1111/j.1527-2001.1997.tb00174.x

Ingram, G.B. 1997. „ ,Open‘ Space as Strategic Queer Sites“. In G. B. Ingram, A.-M. Bouthillette aY. Retter (eds.) Queers in Space: Communities/Public Places/Sites of Resistance. Seattle, WA: Bay Press, s. 95–125

Jarman, D. 1992. Modern Nature: The Journals of Derek Jarman. London: Vintage.

Joad, C. 1934. A Charter for Ramblers. London: Hutchinson.

Kipnis, A. 1992. „In Quest of Archetypal Masculinity“. In C. Harding (ed.) Wingspan. New York: St Martin’s Press, s.152–155.

Kirby, K. 1996. Indifferent Boundaries: Spatial Concepts of Subjectivity. New York: Guilford.

Kramer, J.–L. 1995. „Bachelor Farmers and Spinsters: Gay and Lesbian Identities and Communities in Rural North Dakota“. In D. Bell a G. Valentine (eds.) Mapping Desire: Geographies of Sexualities. London: Routledge, s. 200–213.

Lencek, L., Bosker, G. 1998. The Beach: The History of Paradise on Earth. London: Secker and Warburg.

Marsh, J. 1982. Back to the Land: The Pastoral Impulse in Victorian England from 1880 to 1914. London: Quartet.

Matless, D. 1995. „ ,The Art of Right Living‘: Landscape and Citizenship, 1918–39“. In S. Pile a N. Thrift (eds.) Mapping the Subject: Geographies of Cultural Transformation. London: Routledge, s. 93–122.

Matless, D. 1998. Landscape and Englishness. London: Reaktion.

Messner, M. 1997. Politics of Masculinities: Men in Movements. Thousand Oaks, CA: Sage.

Mies, M., Shiva, V. 1993. Ecofeminism. London: Zed Books.

Mosse, G. 1985. Nationalism and Sexuality: Middle-Class Morality and Sexual Norms in Modern Europe. Madison: University of Wisconsin Press.

National Lesbian and Gay Survey 1993. Proust, Michelangelo, Cole Porter, Marc Almond and Me: Writings by Gay Men on their Lives and Lifestyles. London: Routledge.

Pfeil, F. 1995. White Guys: Studies in Postmodern Domination and Difference. London: Verso.

Phillips, R., Shuttleton, D.,Watt D. (eds.) 2000. Nonmetropolitan Sexualities. London: Routledge.

Rugoff, R. 1995. Circus Americanus. London: Verso.

Szeemann, H. 1997. „Here I Am Human, Here I Am Free“. In M. von Graffenried, H. Szeemann a A.D. Coleman Naked in Paradise. Stockport: Dewi Lewis, s. 1–5.

Thompson, M. 1987. Gay Spirit: Myth and Meaning. New York: St Martin’s Press.

Tsuzuki, Ch. 1980. Edward Carpenter 1844–1929: Prophet of Human Fellowship. Cambridge: Cambridge University Press.

Valentine, G. 1997. „Making Space: Lesbian Separatist Communities in the United States“. In P. Cloke a J. Little (eds.) Contested Countryside Cultures: Otherness, Marginalisation and Rurality. London: Routledge, s. 109–122.

van Lieshout, M. 1997. „Leather Nights in the Woods: Locating Male Homosexuality and Sadomasochism in a Dutch Highway Rest Area“. In G. B. Ingram, A.–M. Bouthillette a Y. Retter (eds.) Queers in Space: Communities/Public Places/Sites of Resistance. Seattle, WA: Bay Press, 339–356.

Ward, J. 1987. „The Nature of Heterosexuality“. In G. Hanscombe a M. Humphries (eds.) Heterosexuality. London: Gay Men’s Press, s. 145–169.

Woodward, R. 1998. „ ,It’s a Man’s Life‘: Soldiers, Masculinity and the Countryside“. Gender, Place and Culture, 5(3): 277–300. https://doi.org/10.1080/09663699825214

https://doi.org/10.5817/SOC2005-2-129