Příroda versus kultura ve studii o budoucnosti dětství Alana Prouta

Igor Nosál

Abstrakt

Proutova nejnovější kniha vychází v době, kdy se „nová studia“ na poli vědeckého výzkumu dětství již výrazně prosadila a přichází nyní čas znovu promyslet a diskutovat jejich teoretická východiska a výzkumné přístupy. Alan Prout si v knize The Future of Childhood klade právě tento cíl. Pouští se v ní do diskuse o nové historické možnosti učinit krok ven z modernity a nalézt nové propojení dosud vzájemně separovaných přístupů přítomných v bádání o dětství. Prout argumentuje tím, že dětství, stejně jako ostatní fenomény, je heterogenní, komplexní a vyvíjející se jev a jako takový vyžaduje širokou paletu intelektuálních zdrojů, interdisciplinární přístup a myšlenkově otevřený proces zkoumání. Pole výzkumu dětství je snad právě nyní připraveno vytvořit konceptuální aparát schopný překonat úzký a fragmentovaný pohled na své ústřední téma. Tento obecný argument Prout postupně rozvíjí v pěti kapitolách své knihy. Důležitou linii v jeho úvahách přitom hraje kritika klíčového schématu modernistického přístupu k výzkumu dětství, jímž je dichotomie příroda/kultura.

Klíčová slova

dětství; studia dětství; kultura; příroda; sociologie dětství

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Ariés, P. 1962 [1960]. Centuries of Childhood. London: Jonathan Cape [Orig. Ľ Enfant et la vie familiale sous ľ ancien régime. Paris: Librairie Plon.]

Armstrong, D. 1983. Political Anatomy of the Body: Medical Knowledge in Britain in the Twentieth Century. Cambridge: Cambridge University Press.

Backett-Milburn, K. 2000. „Children, Parents and the Construction of ,Healthy Body‘ in Middle-Class Families“. In A. Prout (ed.) The Body, Childhood and Society. New York: Palgrave Macmillan.

Christensen, P. 2000. „Childhood and the Construction of Vulnerable Body.“ In A. Prout (ed.) The Body, Childhood and Society. New York: Palgrave Macmillan.

James, A. 2000. „Embodied Beings-(s): Understanding the Self and the Body in Childhood.“ In A. Prout (ed.) The Body, Childhood and Society. New York: Palgrave Macmillan.

Latoura, B. 1993. We Have Never Been Modern. Hemel Hempstead: Harvest/Wheatsheaf.

Postman, N. 1994 [1982]. The Disappearence of Childhood. New York: Vintage Books.

Prendergast, S. 2000. „To Become Dizzy in Our Turning: Girls, Body Maps and Gender as Childhood Ends.“ In A. Prout (ed.) The Body, Childhood and Society. New York: Palgrave Macmillan.

Shilling, C. 1993. The Body and Social Theory. London: Sage.

Simpson, B. 2000. „The Body as a Site of Contestation in School.“ In A. Prout (ed.) The Body, Childhood and Society. New York: Palgrave Macmillan.

Turner, B. S. 1984. The Body and Society: Explanation in Social Theory. Oxford: Blackwell.

Turner, B. S. 1992. Regulating Bodies: Essays in Medical Sociology. London: Routledge.