Mystika jako cesta k uzdravení Matky Země?

Hana Librová

Abstrakt

Při svém hledání řešení ekologické krize Matthew Fox tvrdí, že křesťanství musí do svého světonázoru, vedle Člověka a Boha, zahrnout Přírodu a Kosmos. Za tímto účelem Fox čerpá inspiraci jak z východních náboženství, tak ze středověké křesťanské spirituality. Tato stať také poukazuje na slabá místa Foxovy argumentace, jako jsou jeho blízkost naivním alternativním koncepcím éry 60. let nebo odmítnutí akademické diskuse. Fox dostatečně nebere v potaz filozofické a teologické kritiky mystické spirituality. Foxova kniha nabízí několik dobrých důvodů k úvaze o mystice jako naději pro řešení environmentálních problémů. Na druhou stranu, podřízení reality, které je vědomě zahrnuto v mystickém pohledu. je v zásadním rozporu s komplexitou ekologických a environmentálních otázek.

Klíčová slova

kosmický Kristus; hlubinná ekologie; východní náboženství; globální renesance; středověká mystika; Matka Země

Plný Text: