Oznámení

Výzva k zasílání návrhů: Nové přístupy v metodologii sociálněvědního výzkumu

 

Časopis Sociální studia / Social Studies vyhlašuje výzvu k zasílání návrhů do monotematického čísla s názvem Nové přístupy v metodologii sociálněvědního výzkumu. Editorem čísla bude Dr. Petr Soukup (Univerzita Karlova).

 

Časopis Sociální studia / Social Studies vyhlašuje výzvu k zasílání návrhů do monotematického čísla s pracovním názvem Nové přístupy v metodologii sociálněvědního výzkumu. Číslo naváže na znovu obnovenou činnost sekce metod České sociologické společnosti a její aktivity a na rostoucí poptávku po uplatňování novějších přístupů v české sociálněvědní komunitě. Vítány jsou studie jak z oblasti kvalitativních, tak kvantitativních i smíšených přístupů. V monotematickém čísle by měly být jak studie, které představí českému čtenáři přehledově moderní přístupy, tak i studie, které budou meritorně orientovány a budou tyto přístupy uplatňovat, případně upozorní na jejich limity. Texty nemusí být nutně zaměřeny na oblast sociologie, ale měly by reflektovat vazbu na sociálněvědní obory. Vyzýváme také k zasílání textů, které budou ukazovat na problémy sociálněvědního poznání z širší perspektivy (epistemologie, filozofie vědy), opět ovšem reflektující poslední diskuse v této oblasti.

Abstrakty (250 slov) příspěvků zasílejte na emailovou adresu časopisu socstud@fss.muni.cz. Abstrakty přijímáme do 10. 12. 2019. Plné texty očekáváme do 30.  4. 2020.

Publikováno: 2019-10-25