Věřit znamená vidět. Biologie jako ideologie

Judith Lorber

Abstrakt

Text objasňuje mechanismy používané k legitimizaci genderových rozdílů skrze biologii, stejně jako epistemologický omyl sociálních a biologických věd s ohledem na současný výzkum o genderových rozdílech. Četné příklady ukazují skryté nerovnosti, jež jsou vsazeny do samotného nitra struktury a hodnot americké společnosti. Hlavní argument ilustruje roli očekávání při dekódování naší vizuální percepce a odkrývá ideologicky zatížené biologické výklady reality.

Klíčová slova

diskriminace na toaletách; biologie; tělo; legitimizace genderových rozdílů; mužská a ženská socializace; menstruace a PMS; nemoc a naděje na dožití

Plný Text: