Sociální studia / Social Studies

Sociální studia, založená roku 2004, jsou odborným recenzovaném periodikem vydávaným pololetně Masarykovou univerzitou. Jeho zaměření je primárně sociologické, avšak přijímáme také sociologicky poučené a sociologicky relevantní příspěvky z jiných sociálněvědních a humanitních oborů (antropologie, etnologie, historie, filozofie, politologie).

Roč.20,č.2(2023)
Street Politics. Space, Identities, Memories, and Conflicts from the Sidewalk

Obsah

Tematický blok