Sociální studia / Social Studies

Sociální studia, založená roku 2004, jsou odborným recenzovaném periodikem vydávaným pololetně Masarykovou univerzitou. Jeho zaměření je primárně sociologické, avšak přijímáme také sociologicky poučené a sociologicky relevantní příspěvky z jiných sociálněvědních a humanitních oborů (antropologie, etnologie, historie, filozofie, politologie).

Roč.20,č.1(2023)
Open Issue

Oznámení

Výzva k zasílání návrhů monotematických čísel

28.09.2023

Výzva k zasílání návrhů monotematických čísel

Časopis Sociální studia / Social Studies vyhlašuje Výzvu k zasílání návrhů na dvě monotematická čísla. Čísla budou vydána v roce 2025 a každé z nich bude zaměřeno na konkrétní téma. Editory čísel budou hostující editoři společně se současnými editory časopisu.

Call for Issues

28.09.2023

Call for thematic issues

The journal Sociální studia / Social Studies is announcing a Call for two guest-edited thematic issues. The issues will be published 2025 and each issue will focus on a specific topic. The issues will be edited by a team of guest editors together with the editors of Sociální studia / Social Studies.

Více oznámení...