Vol 24, No 1 (2014)

Obsah

Editorial

Babylónský efekt a jeho dopad na vzdělávání
Jan Slavík
3-4

Studie

I. Jirásek
5-21
M. Rendl, N. Vondrová
22-57
V. Ježková
58-76
J. Stará, T. Krčmářová
77-110
S. Štěpáník
111-127

Diskuse

K. Janiš ml.
128-132

Recenze

Plný text sekce
Pedagogická Orientace
133-142
Janík, T., et al. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky
Josef Maňák
Syslová, Z. (2013). Professional competence of a kindergarten teacher
Pavla Sovová
Lojová, G., & Vlčková, K. (2011). Styly a strategie učení ve výuce cizích jazyků
Jana Chlápková

Zprávy

Plný text sekce
Pedagogická Orientace
143-148
Zpráva o zasedání Rady vědeckých společností ČR
Jana Kohnová
Za PhDr. Alenou Kratochvílovou, CSc.
Pavel Vacek
Zemřel doc. PaedDr. Josef Horák, CSc.
Petr Urbánek
Obsah ročníku 2013
Pedagogická Orientace
Poděkování recenzentům
Pedagogická Orientace