Vol 23, No 2 (2013)

Obsah

Editorial

Věděli jste, že (možná) porušujete autorská práva?
Petr Knecht
151-152

Studie

P. Valentová
153–173
B. Pravdová
174–194
V. Mužík, J. Šafaříková, V. Süss, Z. Marvanová
195–223
A. Janovská, O. Orosová
224–244

Diskuse

R. Šíp
245–256

Recenze

Plný text sekce
Pedagogická Orientace
257-266
Helus, Z., Kratochvílová, J., & Lukášová, H. (Eds.). (2012). Proměny pojetí vzdělávání a školního hodnocení. Filosofická východiska a pedagogické souvislosti
Lumír Ries
Burkovičová, R. (2012). Profesní činnosti učitelů mateřských škol a jejich výzkum
Jan Průcha
Horňáková, K., Kapálková, S., & Mikulajová, M. (2009). Jak mluvit s dětmi od narození do tří let
Yveta Odstrčilíková

Zprávy

Plný text sekce
Pedagogická Orientace
267-273
Ohlédnutí za paní docentkou Zdenou Jesenskou (1932–2013)
Antonín Bůžek, Jiří Haškovec
Zpráva z konference Zkušenost-reflexe-učení
Jan Kolář, Jan Nehyba
Pozvánka na konferenci Profesionalizace učitelského vzdělávání
Pedagogická Orientace