Roč.5,č.4(1997)

Issue Description

Časopis pro právní vědu a praxi 4/1997