K vybraným problémům alternativních způsobů řízení v českém trestním právu

Josef Kuchta, Jana Zezulová

Abstrakt

Za základní a nejširší vymezení odklonu (angloamerický koncept diverze) je považováno pojetí, podle něhož diverze převážně směřuje k odklonu od dalšího trestního stíhání poté, co bylo úředně stanoveno porušení trestní normy. Chce, vycházejíc z přístupů Labeling Approach a teorie obětního beránka překonat kriminalitu hlav­ně vně justice a jejich instancí, aby pokud možno co nejvíce pachatelů uchránila před konsekvencemi kriminální justice a "převedla" k jiné péči.

Bibliografická citace

KUCHTA, Josef a Jana ZEZULOVÁ. K vybraným problémům alternativních způsobů řízení v českém trestním právu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1997, č. 4, s. 553-567. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9195

Plný Text: