K otázce procedury rozhodování pléna Ústavního soudu

Eliška Wagnerová

Abstrakt

V Časopisu pro právní vědu a praxi III/197 (str. 458 a násl.) se V. Šimíček zamyslel nad výkladem a aplikací § 13 zákona o ÚS č. 182/1993 Sb. Chci se pokusit o polemiku s autorem, který ovšem správně na dvou nálezech (třetí naznačuje) dokazuje, že sám ÚS výklad a aplikaci předmětného ustanovení hledá a zatím nelze hovořit o ustáleném výkladu tohoto ustanovení.

Bibliografická citace

WAGNEROVÁ, Eliška. K otázce procedury rozhodování pléna Ústavního soudu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1997, č. 4, s. 648-653. [cit. 2020-07-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9207

Plný Text: