K povinnosti podnikatelů zajišťovat plnění běžných úkolů svými zaměstnanci

Pavel Blažek

Abstrakt

V poslední době se v praxi množí případy, kdy finanční úřady při provádění kontrol daňových subjektů, podnikatelů, dojdou zhruba k nasledujícím tzv. kontrolním zjištěním.

Bibliografická citace

BLAŽEK, Pavel. K povinnosti podnikatelů zajišťovat plnění běžných úkolů svými zaměstnanci. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1997, č. 4, s. 624-628. [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9204

Plný Text: