Zahraniční hosté katedry právní teorie

Roč.5,č.4(1997)

Abstrakt
Již pět let zařazuje katedra právní teorie do výuky svých disciplín přednášky zahra­ničních hostů zpřátelených kateder ze Slovenska, Rakouska a Spolkové republiky Německo. Měsíce listopad a prosinec se tak stávají pro tuto katedru již tradičně obdobím přátelských setkání. Letos byl prvním hostujícím profesorem Clement Jabloner z Vídně.

Stránky:
722–723
Metriky

426

Views

165

PDF views