Je předloha mezinárodního zločinu v bezvýchodné soutěsce?

Dalibor Jílek

Abstrakt

Návrh článků věnovaný odpovědnosti států za protiprávní chování stmeluje pravidla chování komplexního institutu, jenž prostupuje systémem mezinárodní­ho práva. Význam návrhu zesiluje obecný stav nerovnováhy mezi primárními a sekundárními pravidly, když juristické těžiště návrhu leží právě v kodifikaci a pokrokovém rozvoji sekundárních norem.

Bibliografická citace

JÍLEK, Dalibor. Je předloha mezinárodního zločinu v bezvýchodné soutěsce? Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1997, č. 4, s. 603-616. [cit. 2020-07-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9202

Plný Text: