K výkladu čl. 50 odst. 1 Ústavy (prezidentovo veto)

Vladimír Mikule

Abstrakt

Považoval bych za správné, kdyby Poslanecká sněmovna přijala (s platností pro danou kauzu a v zájmu právní jistoty i do budoucna) tento výklad.

Bibliografická citace

MIKULE, Vladimír. K výkladu čl. 50 odst. 1 Ústavy (prezidentovo veto). Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1997, č. 4, s. 617-623. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9203

Plný Text: