Některé otázky vztahu konkretizace a omezení základních práv a svobod v ČR

Roč.5,č.4(1997)

Abstrakt
Celá problematika konkretizace a zejména zásahů do základních práv a svobod je nesmírně aktuální a navýsost praktická záležitost. Souvisí s hodnocením situace, kdy orgán veřejné moci zasáhl do sféry regulované normou obsahující základní právo. Pokud např. šlo o demonstraci, při které dochází ke rvačkám, nerespektování pokynů pořadatelů, jde sice o zásah do shromažďovací svobody, ale o takový zásah, který není jejím porušením. To má zásadní dopad na možnost dovolat se ochrany před takovým zásahem do základních práv u Ústavního soudu ústavní cestou ústavní stížnosti.

Stránky:
576–587
Metriky

440

Views

133

PDF views