Nemecká polícia v Čechách 1939-1945

Eduard Kačík

Abstrakt

Doteraz chýba v právnohistorickej literatúre celistvejší obraz o bezpečnost­ných zložkách v Česku v rokoch 1939-1945. Na rozdiel od pomníchovského slo­venského štátu, kde boli bezpečnostné zložky samostatné na území protektorátu bezpečnostnú správu priamo riadili a vykonávali zložky nacistického bezpečnost­ného aparátu priamo napojené na tretiu ríšu. Štruktúra bola zhodná. Policajné úrady, které zastávali všeobecné policajné úlohy boli tvorené z poriadkovej, bez­pečnostnej a správnej polície. Najdoležitejšie v protektoráte úplne zastúpené boli poriadková polícia (Ordnugspolizei) a bezpecnostna polícia (Siecherheits polizei). Poriadková polícia sa delila na ochrannú políciu (Schutzpolizei), četníctvo (Gen­darmérie), obecnú výkonnú políciu (Gemeindvollzuckspolizei)a požiarnú ochrannú políciu (Feuerschutz polizei). Bespečnostnú políciu tvorila štátna tajná polícia (Geheimestaatspolizei) spolu s bezpečnostnou službou (Siecherheits dienst) a kriminálna polícia (Kriminalpolizei). Najviac známe a obavane bolo Gestapo, ktore mohlo ako preventívne opatrenie nariadiť ochrannú vazbu (Schutzhaft). Išlo teoreticky o uväznenie na dobu neurčitú. Prakticky to znamenalo zatknutie, výsluch a deportácia do koncentračného tábora.

Bibliografická citace

KAČÍK, Eduard. Nemecká polícia v Čechách 1939-1945. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1997, č. 4, s. 688-706. [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9210

Plný Text: