Roč.6,č.2(1998)

Nekrolog

Issue Description

Časopis pro právní vědu a praxi 2/1998