K režimu právní úpravy správního trestání

Petr Průcha

Abstrakt

Stávající režím právní úpravy správního trestání, z pohledu žádoucího postupu re­formy veřejné správy, vyžaduje nejen přizpůsobení postupně nově koncipovaným funkcím, a do jisté míry i organizaci, veřejné správy, ale současně s tím i přizpůso­bení kvalitativně nově vnímanému postavení adresátů veřejnosprávního působení, a to vše ve smyslu principů právního státu.

Bibliografická citace

PRŮCHA, Petr. K režimu právní úpravy správního trestání. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1998, č. 2, s. 163-173. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9121

Plný Text: