Krátké zamýšlení nad hlasy po zásazích státu do bankovnictví

Alena Blažková

Abstrakt

Bankovnictví, resp. lidé, pro něž se půjčování peněz (zjednodušeně řečeno) stalo obživou, bylo vždy středem zvláštního zájmu ostatního obyvatelstva. Pří­činou byla zejména skutečnost, že v této sféře ekonomiky se zisky dosahované bankéři zdají být "bezpracné" a tudíž "nespravedlivé".

Bibliografická citace

BLAŽKOVÁ, Alena. Krátké zamýšlení nad hlasy po zásazích státu do bankovnictví. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1998, č. 2, s. 281-283. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9138

Plný Text: