Piešťany 1998 - historicky první trestněprávní konference po­řádaná Ústavem státu a práva Slovenské akademie věd

Věra Kalvodová

Abstrakt

Ve dnech 25.-27. března tohoto roku se v Piešťanech uskutečnila mezinárodní konference s názvem Hmotneprávne a procesné problémy trestnej zodpovednosti. Pořadatel, Ústav státu a práva SAV, organizuje již tradičně konference zaměřené k problematice právní teorie, pracovního či obchodního práva. Trest­ neprávním otázkám byl prostor věnován poprvé.

Bibliografická citace

KALVODOVÁ, Věra. Piešťany 1998 - historicky první trestněprávní konference po­řádaná Ústavem státu a práva Slovenské akademie věd. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1998, č. 2, s. 339-340. [cit. 2021-01-24]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9146

Plný Text: