Jak zdůvodnit lidská práva? (Je potřeba je zdůvodňovat?)

Pavel Černý

Abstrakt

Autor tohoto článku vychází z přesvědčení, že idea lidských práv je jednou z nejvýznamnějších a nejhodnotnějších myšlenek, která kdy byla lidmi formulována, a že snaha o její praktické naplňování má mimořádně velký význam. Toto přesvědčení se opírá o určité hodnotové principy, jež budou dále blíže naznačeny, a které lze obecně vyjádřit takto: Zajištění základních lidských práv je podmínkou stability společnosti, udržení určitého společného morálního minima a "obecného míru" a zároveň důležitým předpokladem možnosti mravního sebeurčení jednotlivce.

Bibliografická citace

ČERNÝ, Pavel. Jak zdůvodnit lidská práva? (Je potřeba je zdůvodňovat?). Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1998, č. 2, s. 201-218. [cit. 2020-07-02]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9130

Plný Text: