Dva pohledy na české vězeňství

Věra Kalvodová, Pavel Hungr

Abstrakt

Hovoříme-li o reformě českého trestního práva, nemůžeme pominout oblast vězeňství. Každý vězeňský systém, jeho utváření, styl a kvalita vychází z určitých domácích pravidel, podmínek a zkušeností jednotlivých států a je odrazem vývoje, kulturní a ekonomické úrovně celé společnosti.

Bibliografická citace

KALVODOVÁ, Věra a Pavel HUNGR. Dva pohledy na české vězeňství. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1998, č. 2, s. 258-263. [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9134

Plný Text: